Varg – intresse statistik

Varg diskuteras mycket

Vargfrågan tycks större som fråga än dess praktiska betydelse tycks motivera. Jag belyste detta med några sök i början av januari 2012 (för att få hela år), men har gjort några kompletteringar

Newsmill
Newsmill har en rangordnad lista över diskuterade ämnen på http://www.newsmill.se/subjects. Där kommer ”vargen” på 13e plats, det mest diskuterade ämnet har knappt dubbelt så många artiklar. Vargen är den mest diskuterade miljörelaterade frågan.

DN, SvD, Naturvårdsverket, Naturskydd sök
Jag kan inte söka på varg eller de andra sökorden eftersom de ofta förekommer i andra sammanhang. Jag sökte därför på vargstam och jämförde med andra -stam versioner och fick då följande antal träffar:
sökord        DN   SvD Naturvårdsverk SNF
vargstam     160   52       172                     50
björnstam     6       6          52                      0
lostam           0        2        35                       2
älgstam         6       15       54                       0
viltstam        15      3         58                       0
fårstam           0      0       30                       0
rennäring     18     14      279                      1  

Hur är utvecklingen över tiden? För DN vargstam var det för 2011: 47, för 2010: 30 och för det högsta året dessförinnan (2005) 20. I september 2012 var det 20 träffar 2012, vilket antyder att intresset sjunkit sedan 2011, intresset för vargfrågan har kanske passerat sitt zenit 2012. För SvD var det 13 för 2011.   SNF står för Svenska Naturskyddsföreningen.

Kvoten varg/(varg + björn + lo) 0.96, 0.86, 0.96 för DN SvD och SNF resp
Kvot rennäring/(Varg + rennäring) =0..90, 0.78

Jägartidningar: Jag sökte i jägartidningen Jakt&Jägare (som är den enda där jag kunde göra en informativ sökning) på djur med följande resultat:  Varg   4280; Älg      2417. Men nu är denna jägartidning den mest vargfokuserade.

Intrycket är att varg diskuteras mer än vad diskussionen kan förväntas påverka och den reella betydelsen i förhållande till andra företeelser i den svenska naturen. Kanske ett sätt att avlänka debatten från andra frågor? Kanske en demonstration av att relativ politisk enighet inte är ett sätt att avlägsna en fråga från debatten? Mitt intryck är att licensjakten och den därpå följande uppmärksamheten från EU har intensifierat en redan före 2010 intensiv och polariserad debatt, men att den falnat lite sista kvartalet 2011. Jag noterar att vargfixeringen verkar störst i den ideella naturvården och minst i den statliga naturvården. Vargens motpol fåren är det minst intressanta ämnet.

Jag är naturligtvis själv ett dåligt exempel, eftersom jag gillar att diskutera varg.

Varg och kärnkraft
Sommaren 2011 skrev jag följande betraktelse:  Jag sökte ”varg” och ”kärnkraft” på UNT, DN, SvD, Newsmill och Googles och fick ungefär lika många träffar. Kärnkraft dödar många gånger fler människor än varg (fast ändå inte så många). Få får se en vild varg under sin livstid, många har sett kärnkraftverk. Vargens närvaro kan drastiskt påverkas inom tio år med tekniskt enkla beslut och metoder, medan för kärnkraften besluten har stora, svårpåverkade och svårförutsebara konsekvenser halvsekel framåt. Kärnkraften bidrar väsentligt varje dag till att vi alla får ljus, TV, varm mat, och mycket annat, och är ett påtagligt ingrepp i den privata budgeten. För både varg och kärnkraft finns ganska färska riksdagsbeslut, men den ungefär lika omfattande debattens huvudmål verkar vara att slita upp dessa beslut (med vargen har man lyckats). Varför tycker media att varg och kärnkraft är likställda ödesfrågor?

Annonser

,

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s