Amerikanska vargar

Varg är inte längre fridlyst i USA och vargjakt har initierats i ganska stor omfattning. Alaska undantas i allmänhet i det nedanstående. Vargen betraktades som hotad och skyddades av federal lagstiftning sedan 1973 när det bara fanns några hundra vargar kvar (troligen dessutom kanske 500 i Minnesota), men detta är nu upphävt och får fullt genomslag med vargjakter i höst. Detta innebär naturligtvis inte att vargjakt automatiskt är helt fri. Men de individuella delstaterna kan nu fatta egna beslut. Skyddsjakt förekom tidigare, men under federal tillsyn. Det finns 6000 vargar i USA. Som behövligt vargantal i  tre vargstater nämns 450 vargar. Det nuvarande antalet vargar i USA kommer troligen att nästan halveras med jakt de närmaste åren. I Montana är det ingen begränsning på antalet vargar som får jagas. Vargarna orsakar lokala problem i USA, som har likheter med de svenska.

En ny artikel i WashingtonPost beskriver denna situationen för varg i USA http://www.washingtonpost.com/national/health-science/resurgent-wolves-again-are-fair-game/2012/09/16/b8971306-fe73-11e1-b153-218509a954e1_story.html . Ett svenskt sammandrag på http://usapol.blogspot.com/ . En lista på var de amerikanska vargarna finns: http://www.fws.gov/midwest/wolf/aboutwolves/WolfPopUS.htm. Det är endast sex stater av 48 i ”mainland” som har mer än hundra vargar: Minnesota (hälften), Wyoming (Yellowstone), Michigan, Idaho, Montana, Wisconsin. 42 stater har inga eller mycket färre vargar och lägre vargtäthet än Sverige. Artiklar i National Geographic 2010 skildrar vargens återkomst  http://natgeo.se/djur/vargkriget.

USA har mer än 30 ggr så många innevånare som Sverige och landytan är ca 15 ggre större. Antalet vargar var 6000 vintern 10/11 men jämförligt med GYBS (miniantal) kanske det räcker med 3000, eftersom det finns väl många i några stater, kanske det svarar mot 200 för GYBS i Sverige. I Sverige finns varg på kanske en fjärdedel av det naturliga utbredningsområdet (”reglerna säger hela”, fast det finns utrymme för tolkningar), amerikanarna verkar nöja sig med en mindre del av det tidigare utbredningsområdet.

Man kan diskutera skillnader i vargens förekomst mellan USA och Sverige. I USA finns stora glesbefolkade områden där staten äger stora delar av marken. Möjligheten att göra avsättningar till stora nationalparker var bättre. Det är till stor del i sådana områden de amerikanska vargarna finns. Den närmaste motsvarigheten i Sverige är Lappland, men där är de svenska vargarna portade. Yellowstone blev överexploaterat av några arter, därför fick introduktion av varg positiv ekologiskt betydelse, men i Sverige reglerar människan faunan bättre än hon gjorde i Yellowstone.

Minnesota är ”mättat” med vargar, populationen ligger konstant omkring 3000. Det är svårt att förstå att 3000 vargar ”accepteras” (om än ej problemfritt). Vargarna förhindrar inte en omfattande hjortjakt. Staten är drygt hälften så stor som Sverige och är något mer tätbefolkad än Sverige. Fallet Minnesota antyder att det kan finnas plats för mer än 2000 vargar i södra Sverige vid fri tillväxt och ungefär nuvarande kriterier på skyddsjakt. Vargen har aldrig varit helt borta från Minnesota vilket nog dämpat aversionen mot varg när stammen växte, och skyddsjakt har tolererats. Jag tänkte: hur är det med konflikterna i Minnesota? Man hör talas om många vargar i en länder där man inte kan språket, men i Minnesota är det engelska och jag kan läsa lokala tidningar och bloggar. Så jag sökte och det första jag fann var http://www.jsonline.com/blogs/sports/170194606.html och vad stod där? Jo lokala vargvärnarorganisationer vände sig till domstol om årets planerade vargjakt på 400 vargar. Slutsatsen är uppenbar – man kan inte räkna med att vargjakt blir allmännt accepterat och att konflikterna och otrevligheter från vargvärnarnas sida försvinner bara för att det blir 2000-3000 vargar i södra Sverige. Negativa effekter av vargarna var tamdjurskador http://www.twincities.com/localnews/ci_21518716/minnesota-wolfs-recovery-seen-higher-livestock-loss-payouts men uppmärksamheten fokuserades mest på kostnadsersättningar och dessa verkar inte stora. Så vargmotståndet verkade förvånansvärt lågt även om det fanns där. Det finns också svenska artiklar, som rapporterar om relativt små konflikter http://www.dn.se/nyheter/sverige/tolerans–till-slut–i-vargtatt-minnesota . Att det finns en delstat i USA som har mångdubbelt fler vargar än i Sverige visar inte att det behövs eller är önskvärt med många vargar eller att det behövs för uthållig överlevnad, men gör det troligt att det går hyggligt att leva med konsekvenserna av fler vargar än i Sverige i dag.

,

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s