Acceptansfri vargförvaltning

Det verkar uppenbart att vargkonflikten lett till minskad acceptans för varg i viktiga grupper sedan konflikten med EU började. ”Nollvisionen” (ingen frilevande varg) antas som policy av icke marginella organisationer. Ett politiskt parti med nollvision som enda fråga har startas. De norska motsvarigheterna till centern och LRF är på väg att anta nollvisionsprogram och för första gången i modern tid påbörjades en massiv licensjakt på varg i Norge. Den näst största jägarorganisationen har antagit nollvision och gjort mycket stora medlemsvinster på detta. Tidigare har nollvisionen inte tett sig salongsfähig och politiskt korrekt. Ur vargens synpunkt är detta ett utomordentligt allvarligt gränsöverskridande. Den vargskeptiska ideellt drivna informationskanalen ”Vargfakta” betraktas nu av många som den trovärdigaste varginformationskällan. I början tvekade djurparkerna till att bidra till något som uppfattades som stöd för en impopulär vargjakt, nu tvekar de att bidra till något som uppfattas som stöd till en impopulär varg. Tills EU blandade sig i fanns inte en enda viktig organisation eller ”stake-holder”, som ifrågasatte att det skulle finnas varg i Sverige, även om många ifrågasatte om det verkligen behövdes fler eller om den måste finnas just i närheten.

Regeringen utlovade i augusti 2011 vargjakt 2013 och den inställda vargjakten 2012 skulle kompenseras med utökad skyddjakt. Den utökade skyddsjakten har hittills resulterat i 7 fällda vargar 2012, vilket är så lite så att det nog kommer att betraktas som ett löftesbrott. EU tolererar inte vargjakt förrän naturvårdsverket påbörjar genetisk förstärkning. Det tar några år mellan att en vargvalp utplanteras tills den går in i avel, så man får räkna med en vargförvaltning som innebär fri tillväxt ganska lång tid framöver utan någon gräns i sikte. Förmodligen går det inte att få markägarens acceptans för valpflytt i den situationen, den genetiska acceptansen kopplas för mycket till fri tillväxt för vargen. Därmed kommer villkoret om förstärkningar aldrig att bli uppfyllt.

Aggretionen mot att samerna får frikort kommer att öka, eftersom skälet till att EU inte tolererar vargjakt i Sverige är att man för att öka acceptansen för varg för samerna förhindrade den familjebildning med en invandrar tik som var långt framskriden och med all sannolikhet resulterat i valpar 2012 om naturvårdsverket inte lagt sig i (den sjätte, gulingen, pendlaren) och nu verkar det som hon skjuts så valpar förhindras 2013. Detta ingrepp för att öka samernas acceptans gör att EU nu kommer att fordra fortsatt fri tillväxt av varg i resten av Sverige. Naturvårdsverket har också klargjort att acceptans inte är något som nämns i EU-direktivet som Sverige har förbundit sig att följa. Och att frågan överhuvudtaget kommer upp visar att Naturvårdsverket redan internt redan hade bestämt att den nuvarande vargstammen inte är GYBS, även om man inväntade forskarnas rapport för att kunna välja forskaruttalanden/resultat som stödjer detta. Naturvårdsverket är näst intill en garant för att legitimitet och acceptans kommer att förbli fortsatt låg.

Det finns alltså befogad anledning att tro att acceptansen för varg kommer att sjunka ytterligare de närmaste åren. Vargförvaltningen kan alltså i fortsättningen bedrivas helt utan beaktande av acceptans, acceptansfri förvaltning, vilket underlättar myndighetsutövningen. Nu skall naturvårdsverket och statsmakterna inte deppa för det, det är en utmaning som öppnar nya möjligheter och möjliggör effektivisering av vargförvaltningen. Se på de positiva sidorna och möjligheterna istället för att gnälla över att saker är som de är! Sverige kan hålla en position i framkanten på utvecklingen av världens rovdjursförvaltningtekniker genom att införa ett nytt koncept ”Acceptansfri rovdjursförvaltning”!

Vargförvaltning har omgivits av myter som att den höga inaveln är ett omedelbart undergångshot som nödvändiggör omedelbar brandkårsutryckning! Denna myt vederlades definitivt med MVP beräkningarna byggd på vitaliteten och fertiliten av dagens inavlade vargstam! Forskningen är som bäst när den kan avliva gamla myter! Det är förmodligen också en ogrundad fördomsfylld myt utan verkligt vetenskapligt stöd att det är svårt att förvalta rovdjur utan acceptans! Nu får Sverige en möjlighet att bevisa att brist på acceptans inte är ett hinder för vargstammen att växa till det antal som fordras enligt de schamaner som känner de högre makternas (=EUs) vilja.

Detta möjliggör att statsmakterna avlägsnar det hinder som i praktiken kommer att förhindra valpflytt, nämnligen att markägarens godkännande måste inhämtas. Eftersom acceptansen hos markägaren inte finns, så gör det inget om den blir lägre! Men brist på acceptans förhindrar inte valpflytt ens om markägarens tillstånd behövs! Det finns något som heter marknadsekonomi. Det finns ingen mur så hög så att inte en åsna lastad med guld kan ta sig över. Med några miljoner i näven är det nog inga svårigheter att få en mindre markägares godkännande även om hans acceptans är noll. Det är ju inte frågan om något illegalt eller något i en gråzon, det officiella Sverige ser det ju som en mycket lovvärd handling. Grannarna och jaktlaget har nog synpunkter, som gör att kostnaden kan bli hög för att kompensera, men de har nog ändå förståelse för att pengarna är viktigare om det rör sig om stora belopp. Margägaren har ju redan en vargflock på marken och naturvårdsverket kan inte misstänkas tillåta jakt på den de närmaste åren även om det inte fanns en genetiskt värdefull varg. Så frånvaro av acceptans är ändå inget stort hinder mot valpflytt, bara man förser handläggaren på naturvårdsverket med en stor säck med pengar och fullmakt och handlingsfrihet att fatta omedelbara bindande beslut om miljonbelopp.

Den effektiva barriären för immigranter, som förbudet mot stationär varg i renbetesland utgör, kan avlägsnas. Skälet att samernas acceptans för varg skall ökas har bortfallit, acceptansen finns ändå inte där! Det blir det största framsteget i svensk vargförvaltning på 30 år att den muren elimineras och expension av vargen norrut kan inledas!

Den svenska polisen får utmaningen att visa sig skickligare än den finska i att förebygga illegalt vargdödande. Med de moderna tekniker som utvecklats inom terroristbekämpning torde det inte vara svårt att spåra förberedelse till brott och eliminera dessa i sin linda. Lagstiftningen verkar här gått före i utvecklingen med att tillåta telefonavlystning vid misstanke om brott, och det vet väl alla att är man jägare finns det också skälig misstanke till tjuvjakt så det går väl lätt att fixa nödiga domstolsbeslut. Men den finska polisen är säkert handikappad av att de illegala vargavlivningsmetoderna hittills varit mer utvecklade in Finland.

Insyn eller inspel från ”stakeholders” vid utarbetandet av förvaltningsplanen blir onödigt, vilket i hög grad förenklar arbetet att uppdatera förvaltningsplanen! (Men det har ju inte varit något större hinder under höstens förvaltningsplanarbete heller, så mycket av fördelen är redan intecknad.

Vargkommitten har haft som uppgift att verka för samförstånd och delta i förvaltningsplanen. Med för den acceptansfria vargförvaltningen föreligger inget behov av en sådan kommitte längre. Kommittens ordförande är förmodligen den enda utomstående som kunnat påverka utvecklingen av förvaltningsplanen i detta skede. Det finns anledning att uppskatta en byråkrat som inser att behovet av kommitten enkelt kan elimineras genom den nya förvaltningsmetoden, och därigenom berett väg för att mindre tid till meningslösa sammanträden.

WWF eftersträvar att Sverige skall vara ett förebild för förvaltning av arter som tiger och noshörning. Det nya konceptet ”acceptansfri förvaltning” kommer att locka till sig stor uppmärksamhet för dem som förvaltar sådana arter och öka intresset för WWFs ideer internationellt.

Anmärkning: Detta avser vara en ironisk karikatyr av naturvårdsverkets vargpolitik för den som inte förstått det tidigare. En kariktyr gör att de karaktäristiska dragen framträder tydligare. I vargfrågor går det inte att göra sin röst som forskare hörd utan att tydliggöra problematiken. Jag rekommenderar regler som tillåter selektiv jakt 2013, eftersom det är enda möjligheten att sänka inaveln redan i vinter. Det är lätt att dribbla förbi EU genom att konstatera att varg nu har GYBS, då kan de knappast fortsätta att hota med domstol. Och eftersom jag som ”genetikprofessor” inte kan se något skäl att varg inte är GYBS nu så förstår jag inte vad som lägger hinder i vägen. Jag fattar ju inte allt, det kan t ex finnas ekologiska skäl för högre GYBS vars betydelse inte framhävts tillräckligt. Jag har gjort en populärvetenskapligare sammanställning av vargens genetik och hur det kopplar till antal.

 1. #1 av Kenneth Erikson på 3 oktober, 2012 - 15:32

  Härlig, men allvarligt menad, ironi och strålande formuleringskonst, med en förklarande avslutning, bravo!

 2. #2 av Cullingman på 3 oktober, 2012 - 21:40

  Reblogged this on Cullingman and commented:
  Ett härligt inlägg från Dag L, som visar på frustrationen bland förnuftets väktare i denna surrealistiska soppa som vargpolitiken utvecklats till..

 3. #3 av Björn Isaksson på 16 oktober, 2012 - 16:21

  Lysande!
  Det framstår allt tydligare att genetiken bara är ett svepskäl för att ha många vargar.
  Med en liten vargstam blir utspädningseffekten bättre än med en stor, det kan minsta barn räkna ut…
  Det handlar inte om genetik, gjorde de det, då skulle vi skjutit bort alla utom 38 st, planterat in 10 och fastställt GYBS till 150.
  Nu handlar det om ett litet antal personers strävan efter en så stor vargstam som möjligt, oaktat acceptans och försämringar av ”folket i buskens” livskvaliet.

  • #4 av DagL på 16 oktober, 2012 - 18:00

   ”Minsta barn räkna ut” men det gäller inte vargetablissemanget som inte är några barnrumpor. Naturvårdsverket har givit forskarna i uppdrag att studera denna hypotes, forskarna på Grimsö förväntas vara klara till 15 dec och vi får se vad de säger. Beträffande acceptans, så har naturvårdsverket förklarat att det ínte ingår i habitatdirektivet beträffande GYBS att beakta acceptans.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s