Är varg viktigt?

Varg betraktas som mycket viktig i relation till dess betydelse för Sveriges ekonomi och ekologi.

Hur viktig vargen är kan analysera med hur stor plats varg tar jämfört med andra frågor. Detta har jag gjort på en sida som uppdaterades nyår 2013, Denna artikel är ett sammandrag

Jag använde sökfunktionerna på DN, SvD, Naturvårdsverket (NV) och Naturskyddsföreningen  och jämförde varg i förhållande till andra artrelaterade sökbegrepp och fick då följande procenttal:

__________________________DN_SvD_NV_Naturskyddsföreningen
varg/(varg+björn+lo)                   96    89      77    96
varg/(varg+björn+lo+vilt+älg)        86    70      52     89

Vargartiklar var över tre gånger så vanliga i DN som SvD.

Kommentar: Varg betraktas som den i särklass viktigaste viltarten och det viktigaste rovdjuret.  Den dominerar helt i DN och Naturskyddsföreningen (som har en starkt vargpositiv attityd), men inte lika mycket i SvD och Naturvårdsverket.

Varg fick enormt mycket större uppmärksamhet än får och betydligt mycket större uppmärksamhet än ren i DN, SvD och Naturskyddsföreningen. För Naturvårdsverket är vargen mindre dominerande jämfört med får och ren får fler träffar.

Reservation: Det finns tekniska svårigheter att få jämförbarhet mellan träffarna, och träffarna kan ha olika ”värde”, men det går knappast att få bättre med en rimlig arbetsinsats, och allvarligt missvisande blir nog inte resultaten.

Newsmill: Newsmill är ett diskussionsforum som är öppen för alla ämnen. Artiklar är ordnade ämnesvis. Vargen har nästan 70 artiklar.  Det är ungefär lika många artiklar som klimatfrågan (som är det mest omskrivna miljöämnet) men avsevärt fler än kärnkraft.

Jägartidningen Jakt och Jägare har 1.77 gånger fler artiklar om varg än om älg. För naturskyddsföreningen är det 25 gånger mer om varg.

Trend över tiden:  För media där 2012 och 2011 kan jämföras verkar det som intresset för varg sjunkit avsevärt under 2012, och förmodligen stod i zenit 2010-2011.

Kommentar: Det förefaller uppenbart att varg är väldigt intressant jämfört med den praktiska betydelsen för samhällsekonomin eller Sveriges miljö. Fokuseringen på varg undantränger intresset för andra frågor och påverkar andra frågor. Vargfrågans indirekta betydelse är långt större än dess fysiska betydelse. Man kan diskutera orsaker till detta. Naturvården, och då särskilt den ideella,  har gjort det till en profilfråga att Sverige ska ha relativt många vargar och detta gäller ända upp på EU-nivå. Miljöpartiet vill visa demonstrera sin miljövänlighet, medan centerpartiet vill demonstrera sitt stöd till landsbyggden.  Viktiga och inflytelserika fraktioner av de som lever nära naturen har gjort det till en profilfråga med få vargar. Hur många vargar som behövs är delvis en naturvetenskaplig fråga, men naturvetenskapen förmår inte klart avgöra om en naturvetenskaplig tolkning av EU-direktivet och direktivets intentioner visar att det behövs 150 eller 1000 vargar i Sverige och hur dessa skall vara fördelade och vilken migration som behövs. Inom ungefär det intervallet väger andra ”politiska” och ”subjektiva” värderingar tyngre, fast de ”förkläs” ofta till naturvetenskap och saknar inte naturvetenskapliga argument.

, ,

 1. #1 av Älgflugornas Herre på 14 januari, 2013 - 08:26

  Du har alldeles rätt i att vargen är en symbol. En symbol som skymmer massor av annat viktigt. Jag funderar t.ex. över:
  -Finns det några ekosystemtjänster som vargen levererar som inte kan levereras av övriga stora rovdjur i verige?
  -Varför så stort fokus på en art som finns i 100-tusental bara några hundra mil österut när vi har något hundratal utrotningshotade arter som helt unika för Sverige och norden. Borde inte dem vara intressantare att satsa dessa resurser på?

  • #2 av DagL på 14 januari, 2013 - 09:44

   Man kan fundera men Sverige har skrivit på avtal, inom ramen för detta skall man komma ur överfokuseringen på varg. Kortsiktigt genom att regeringen och naturvårdsverket drar åt samma håll, te x skall naturvårdsverket inte skyddsjaga en enskild varg, som regeringen försökt skydda genom regeringsbeslut. Naturvårdsverket skall inte dra igång en debatt genom att erbjuda två vitt skilda antals-alternativ och samtidigt ge underlag för kritik mot regeringen för att regeringen väljer det lägre. Istället skulle naturvårdsverket vara lyhörda mot regeringen och se till att det blev en för regeringen acceptabel kortsiktig och långsiktig poltitik. Det allvarligaste hindret mot att få vargen lägre ned på intresseagendan är enligt min uppfattning naturvårdsverkets veliga och inkonsekventa agerande. Just för naturvården är fokuseringen på vargen som naturvårdsverket åstadkommit värst eftersom den skymmer och minskar legitimiteten för all annan naturvård.

   Intresset för varg skulle gå ned om merparten trodde att Sverige levde med ett ungefär konstant och icke påverkbart vargantal det närmaste decenniet. Det är bara att trycka på knappen.

   Det är bara en fråga om valet av vetenskapsmän, som stödjer en förnuftig och rimlig agenda formellt. Borde inte vara alltför svårt eftersom jag som genetikprofessor i stort sett stödjer regeringslinjen finns det säkert fler. Det finns inget i min bakgrund som gör troligt att det inte är vetenskapliga motiv som ligger bakom, och att jag inte är en rimligt kompetent person i gränslandet mellan vetenskap och verklighet. Jag har till på köpet varit med i naturskyddsföreningen 15 år, men 1990 tyckte jag de blivit för fundamentalistiska och gick ur. Jag är orolig för mänsklighetens framtid och av skäl som är komplicerade att förklara hä tror jag därför vi skall ha en rimligt livskraftig vargstam i Sverige, men för just varg så behöver Sverige inte gå långt över denna diffusa gräns eller kräva att alla forskare eller de mest högröstade forskarna skall ställa upp på den.

 2. #3 av Kenneth Erikson på 14 januari, 2013 - 10:15

  Att dyrkan av rovdjur har fått genomslag i medierna till den grad att andra viktiga frågor åsidosätts, är ett resultat av ett särintresse (ekosofin) som lobbat otroligt effektivt.

  Det finns starka skäl att misstänka att samma intressen funnits med när Bernkonventionen och Art-och Habitatdirektivet formulerades. Varför endast ta hänsyn till dessa överenskommelser när de redan idag ifrågasätts, och kan komma att ändras. Varför inte ta stöd av vetenskapen och all samlad empiri helt och hållet? Gör vi det och ställer frågan om hur många vargar det BEHÖVS, så blir svaret noll.

 3. #4 av Michael Ericson på 18 januari, 2013 - 14:42

  I BBC:s film ”Expedition Varg” som SVT sände häromdagen framgår det att vargen är ”lika viktig som solen, eller klimatet”.

  http://michaelericson.wordpress.com/2013/01/18/expedition-varg/

  • #5 av DagL på 18 januari, 2013 - 15:31

   Det tycks stämma med min observation av frekvensen av Newsmilldebatter att klimatfrågan tilldrar sig ungefär lika mycket intresse som vargen. Men nyligen har klimatfrågan ryckt upp i ledningen! En ny prognos med förutspådd fördubbling av den globala temperaturhöjningen jämfört med tidigare prognoser verkar tilldra sig något större intresse än en fördubbling av vargantalet jämfört med regeringens prognos.

   • #6 av Michael Ericson på 18 januari, 2013 - 21:38

    Det han menade var att vargen var lika viktig för EKOSYSTEMET som solen eller klimatet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s