Lena Ek och EU i januari

Sveriges miljöminister Lena Ek och EUs miljökommissionär Janez Potocnik  möttes 121217 och diskuterade vargförvaltningsplanen. Kommissionären skrev 121219 ett brev där han uttryckte kritik mot vargförvaltningsplanen, underlaget och svensk vargförvaltning och yrkade på jaktförbud. Jag har kommenterat detta i en artikel 130105 på denna webb. Lena Ek besvarade brevet 130116. Denna webbartikel är mina kommentarer till svaret.

Miljökommissionären framförde behovet av granskning av arbetet. Lena Ek påpekade att Skandulv, som framställt underlaget, består av forskare från nio institutioner och att Sverige i många avseenden ligger i internationell toppklass i vargforskning, det finns lång erfarenhet med kontinuitet, den svenska vargstammen är i många avseenden bra känd och studerad, det finns knappast skäl att betvivla forskarnas antal, lämplighet och kompetens. Det måste vara landets ansvar vilken process man väljer för att komma till resultat. Jag tycker inte det finns skäl att kritisera regeringens och Sveriges ambitioner att se till att ett bra och kompetent arbete blir gjort, att resultatet inte blivit bättre är bara regeringens ansvar i formell betydelse, det beror inte på att regeringen inte försökt.

Fast det ligger obesvarade brev från mig till Lena Ek, miljökommissionären och naturvårdsverket om dessa frågor, vilket kanske indikerar att man inte på någon nivå försökt komma till botten av frågorna.

Jag påpekar att underlagsrapporterna omgående har gjorts tillgängliga på webben, och därigenom utsatts för granskning och kommentarer av alla – t ex mig – vilket i praktiken fyller samma funktion som ”peer reveiw”. De mest kvalificerade forskarna i världen ingår i denna ”granskningsgrupp” eftersom det är öppet för hela världen. Rapporterna skrivs på engelska för att exponeras för kritik även från forskare, som inte kan tillgodogöra sig ett svenskt dokument. Många av de vargfrågor som diskuteras är inte nya och den nuvarande diskussionen och underlaget är till stor del en förlängning av tidigare kunskapsunderlag vilket i någon mån minskar det formella granskningsbehovet.

Lena Ek skriver att skillnaden mellan naturvårdsverkets 380 och 180 vargar är bara en invandrad varg på tio år. Det är en marginell skillnad i invandring/tillförsel, som ligger inom ”felmarginalen”). Men naturvårdsverkets uträkning är irrelevant!!! Detta behandlas bl a i webbartiklar 121027 ; 121203 ; 121201 etc. Det riktiga svaret är att 180 är bättre än 380, eftersom det går snabbare att nå gynnsam bevarandestatus och fordrar mindre total migration, se webbartikel 121217 . Det finns en tidningsartikel om min uppfattning om förvaltningsplanen. Det är anmärkningsvärt att naturvårdsverket fortsätter att missleda statsmakterna på denna centrala punkt.  Men naturvårdsverket har inte framfört andra invändningar mot 180, så när naturvårdsverkets argument för 380 nu kan avfärdas, kvarstår ingen invändning mot regeringsalternativet. Det går knappast att kalla 380 alternativet för vetenskapligt granskat, det har lagts fram vid en föredragning på naturvårdsverket av Laikre och Ryman och refererats av Liberg och Sand och tillämpats av en tjänsteman på naturvårdsverket. Det är uppenbart att det är vetenskapligt fel i problemställningen och inte relevant för den svenska vargstammen och att inget försök har gjorts för att lägga tillrätta.

Lena Ek skriver att det inte går att säga när gynnsam bevarandestatus nås och skriver ingenting om hur det går med populationsbegränsande vargjakt när det blir 380 vargar men inte gynnsam bevarandestatus, vilket är en mycket trolig händelseutveckling.

Riktad jakt 2013-2014 reducerar inaveln med 12 % enligt Skandulvs underlagsrapport till naturvårdsverket! Kommissionärens förslag om jaktförbud kommenteras i en tidningsartikel. Det förefaller som Lena Ek tror att Liberg m fl räknat på lägre jaktuttag än han gjort. Lena Ek påpekar att inaveln i vargstammen sjunkit pga naturlig invandring, vilket är riktigt, men hon nämner inte att licensjakterna 2010 och 2011 torde bidragit.

Vetenskap är inte bara en fråga om hur man exponerar och granskar, utan också hur man hanterar de påpekanden som kommer. I mitt fall har jag inbjudits till ett personligt och långt samtal på naturvårdsverket, vilket är ett berömligt och adekvat sätt att hantera kvalificerad kritik, så formellt var naturvårdsverket reaktion bra så långt. Men jag har kritik mot systemets vilja att ta åt sig och reagera för berättigad saklig kritik. I ”vetenskapligt underlag” ligger inte bara att exponera för kritik, utan också reaktionen när man blir medveten om ett misstag. ”Hög kompetens” är ingen garanti för felfrihet, och den kompetens som utgår från att den är felfri, skall inte kallas hög kompetens. Hög vetenskaplig komptetens skall innebära att den vill höja kompetensen, inte hävda en dogm om felfrihet. Det som borde vara norm i vetenskapssamhället och forskarutbildning att om en granskare hittar ett fel, skall man uttrycka sin stora uppskattning till den som på detta sätt förbättrat kvaliten och hindrat att dumheter sprids. Detta gäller i särskilt hög grad icke ombedda granskare. Jag har i min karriär både sänt och mottagit sådana reaktioner på kritik och betraktar dessa fall som mycket viktiga i vetenskapen. Vad man lär sig mest av är sina misstag! Kollegor har höjt min kompetens och jag har höjt kollegors kompetens. Det är så det skall fungera! Jag vill också säga att jag har en blogg där jag så vitt jag minns alltid kommenterat seriösa kommenterer där en kommentar var relevant och reagerat på kritik.

Sedan kan man ju räkna talmystik på intrikata sätt som är svåra att förstå även för en fackman och det blir ännu svårare att förstå eventuella luckor ”black box” beräkningar och vad de egentligen bygger på och hur godtyckliga eller välgrundade förutsättningar som valts. Det är därför viktigt att inte trassla till det för mycket så det blir förklarbart också i andra termer än att någon väldigt välrenommerad och duktig professor härlett det och att de som experter som acceptarat det inte upptäckt hur bristfälligt det är.

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s