EU kontakt hösten 2013

Vad allmänheten fått veta om kontakter med EU-kommissionen om överträdelseärendet för varg under hösten 2013 med kommentarer

Jag återvänder till mitt bloggande efter ett uppehåll med huvudinriktning att kommentera EUs roll om svensk varg och vargjakt. EU har följt ärendet sedan början av 2010 och EUs önskemål har haft genomgripande betydelse för praktisk vargförvaltning sedan senvintern 2011 på ett som jag tycker olyckligt sätt. Men nu säger de ansvariga politikerna att alla krav uppfyllts för att EU skall avveckla överträdelseärendet. Ett undantag är dock att Naturvårdsverket av okänd anledning (troligen oenighet bland forskare) inte kompletterat förvaltningsplanen för varg med ledning av vetenskaplig granskning. Jag önskar att EU slutar att hota med att föra Sverige till EU domstolen, och avser att sluta komma med nya artiklar på denna blogg permanent, när EU-kommissionen lagt ned sitt överträdelseärende alternativt åtalat Sverige i EU-domstolen.

Sverige lade en rovdjurspolitisk proposition till riksdagen i mitten av september 2013 där det redogjordes för att villkoren för gynnsam bevarandestatus var uppfyllda för de fem stora rovdjuren. Jag fokuserar huvudsakligen på varg och denna blogg har inte rört sig om annat hittills. Jag förutsätter här att propositionen kommer att antas av Sveriges riksdag inom den nära framtiden.

Min text i kursiverat fett, annars text som klippts in.

Bakgrunden är att EU-kommissionen sedan 2010 har ogillat sättet varg behandlats av Sverige. http://www.europaportalen.se/2012/07/eu-kommissionen-inte-nojd-med-sveriges-vargplan  De frågor som kommissionären tar upp berörs bl a i propositionen (ett intervall för referensantal specificeras och den assisterade invandringen har visat sig tillräcklig för att reducera inaveln). Dessutom färbättras ju vargens bevarandestatus varje år,

Intervju med EUs talesman (Joe Hennon) i mitten av november 2013 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5710083

Under hösten har Sverige fört samtal med kommissionen som också har granskat den svenska regeringens förslag till rovdjurspolitik. Regeringen försöker få Bryssel att acceptera licensjakt på varg, med argumentet att det redan finns tillräckligt många vargar för att stammen ska vara långsiktigt hållbar.

Men hittills har kommissionen gjort en annan bedömning.

– Det vi båda är överens om är att vargen inte har uppnått gynnsam bevarandestatus. Det är i alla fall vad vi har varit överens om hittills. Vi får titta vidare på följderna av den svenska lagen, säger Joe Hennon.

Förvånande att EU tror att de varit överens med Sverige att vargen ännu inte uppnått gynnsam bevarandestatus. Uppenbarligen har företrädare för Sverige givit EU en missvisande bild av den svenska hållningen, vilket jag tycker är allvarligt. Möjligen kan man syfta på ett förslag från Naturvårdsverket enligt vilket vargen inte helt nått upp till gynnsam bevarandestatus när det presenterades. Men detta förslag underkändes av kommissionären eftersom det inte var vetenskapligt granskat och har nu tagits tillbaks efter att ha underkänts vid vetenskaplig granskning, så det kan inte ha legat till underlag för enighet. Men vargens numerär och migration har ju starkt förbättrats och inaveln sänkts kontinuerligt och därmed har bevarandestatus förbättrats, så enligt Naturvårdsverkets tidigare förslag skulle idag varg uppnått gynnsam bevarandestatus. Så var man överens om något, måste det ha varit att varg nu uppnått gynnsam bevarandestatus.

Det är kommissionären Janez Potocnik själv som på facebook sprider budskapet ”Vargen i Sverige har idag ogynnsam bevarandestatus, och det råder ingen oenighet kring detta faktum.”   https://www.facebook.com/potocnikjanez/posts/10151639029337067   När kommisionären bibringats en så felaktig bild beträffande den svenska inställningen, så bidrar detta till konfrontation och polarisering. Vad man vad jag förstår varit överens om är att villkoren för gynnsam bevarandestatus skall fastställas, och det har nu gjorts trotts att det tagit förvånansvärt lång tid. Men när Lena Ek säger att hon är nöjd med Naturvårdsverkets nu avvecklade förslag på 380 vargar så snäser kommissionären av henne.

Tidigare i höstas presenterade den svenska regeringen sin rovdjursproposition där man slår fast att det räcker med mellan 170 och 270 vargar. Eftersom Sverige redan har cirka 400 vargar skulle man därmed kunna tillåta jakt när som helst.

Men enligt Joe Hennon skulle en sådan licensjakt sannolikt vara ett brott mot EUs lagar, eftersom det redan pågår en process om detta.

– Ja, sannolikt är det det, eftersom vi är inne i en process för att utreda om Sverige bryter mot lagen. Licensjakt är inget sätt att lösa problemet, säger han.

Tidigare har det inte funnits en deklaration från det officiella Sverige att varg uppnått gynnsam bevarandestatus, nu har Sveriges riksdag deklarerat att så är fallet, detta ändrar radikalt på möjligheterna att bedriva licens- och skyddsjakt.Vad jag förstår kvarstår inget skäl för EU att fortsätta driva sitt ”överträdelseärende”. Hur skall EU kunna få Sverige dömd (för annat än en mindre förseelse) om det fastläggs att varg hade gynnsam bevarandestatus redan 2010 (eller låg nära och uppfyllandet fördröjdes endast marginellt).

Men vem vet, det kanske aldrig blir tillåtet med licensjakt? Något klart ställningstagande kanske aldrig kommer från EU-kommissionen om Sverige inte jagar varg, det är först då Sverige får reda på om Sverige får jaga varg när Sveriges riksdag bestämt att villkoren är uppfyllda. Enda sättet att få frågan avgjord är att EU-kommissionen tar ställning vid faktisk jakt och fullfäljer överträdelseärendet hos EU domstolen. Men inför EU-domstolen är det en styrka att Sveriges riksdag tagit ställning, så att EU inte bygger på en felaktiga uppfattningen om Sveriges inställning.

Forskare har kommit till helt olika slutsatser om hur stor vargstammen behöver vara för att kunna överleva på sikt. Och flera miljöorganisationer reagerade kraftigt mot regeringens förslag till rovdjurspolitik tidigare i höstas. Ändå var miljöminister Lena Eks budskap glasklart.

– EU-kommissionen har åtta väldigt tydliga riktlinjer för när gynnsam bevarandestatus är uppnådd. Vi uppfyller samtliga de åtta kraven, med råge. Därmed anser också regeringen att vi har gynnsam bevarandestatus för samtliga våra fem rovdjur, säger hon.

Men Joe Hennon konstaterar att det är ministerns åsikt och ingenting annat. Han säger att det är få medlemsländer som själva anser att de bryter mot lagen.

– Om du säger till en medlemsstat ”du bryter mot lagen”, så är det mycket ovanligt att de håller med. De svarar sannolikt ”nej, det gör vi inte”, säger Joe Hennon.

Någon bör klargöra för EU att det är Sveriges riksdags åsikt (från September till riksdagsbeslut regeringens) och inte en personlig åsikt hos en individ som EU hittills trott. Det är inte bara Sveriges åsikt utan också många svenska forskare, att man kan hitta forskare med en avvikande åsikt är inget starkt argument enot. Det är en förvrängd syn att någon, som inte tycker sig bryta mot lagen, skulle medge lagbrott bara för att tillfredställa den som frågar. Tycker EU att Thomas Quick skall vara norm för hur misstänkta brottslingar skall bete sig?

Kommissionen har läst det svenska förslaget till rovdjurspolitik och flera möten har hållits, både i Sverige och i Bryssel. Inom kort kommer kommissionen att besluta om den svenska vargfrågan ska avgöras i EU-domstolen.

Det är bra att EU är väl informerad och beretts möjlighet att framföra synpunkter på propositionen (höja intervallet 30 vargar eller något sånt). Vad jag hört har inga konkreta synpunkter framförts, utan det har mest varit information från Sverige. Att EU haft möjlighet att lämna synpunkter, men valt att inte utnyttja detta, styrker Sveriges sak inför EU-domstolen eller kommissionen. Det vore lämpligt att EU beslutet om att gå vidare till domstolen eller lägga ned överträdelseärendet togs omedelbart efter riksdagens beslut. Eller så har EU fortfarande möjlighet att föreslå ändringar innan riksdagsbeslutet är taget, jag tror att riksdagen om det fanns mycket konkreta krav, skulle acceptera att göra om riksdagens beredningsprocedur. Det blir svårare att ändra och lappa när riksdagsbeslutet väl är taget

Vissa punkter i ett från EU distribuerat dokument inför ett planerat seminarium i Bryssel 5 dec har givit upphov till oro om EUs avsikter. Själv tycker jag det vittnar om allt för hög ambition att gå in och detaljstyra medlemsländerna. Det är oroande att EU inte verkar förstå att denna ambition har negativa konsekvenser både för acceptansen av rovdjur och Sveriges engagemang i EU.

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2013/10/eu-kommissionen-forvantas-inte-agera-pa-rovdjursproposition-innan-riksdagsbeslut/  Oktober 2013

Den 16 oktober åkte en svensk delegation ner till Bryssel för att informera EU-kommissionen om regeringens rovdjursproposition.
Magnus Blücher på miljödepartementet säger att mötet var rent informativt och att eventuella invändningar från kommissionen kan tänkas komma efter beslut i riksdagen eller till och med senare.

– Det var ett informationsmöte där vi svarade på frågor som kommissionen hade om propositionen, säger Magnus Blücher.

I delegationen var också Olof Liberg från Skandulv med och de fick bland annat svara på frågor om underlaget till propositionen och jaktförvaltningen.

Om kommissionen skulle ha några invändningar mot rovdjurspropositionen när skulle de i så fall komma?

– Det får man egentligen fråga kommissionen, säger Magnus Blücher, men ska jag spekulera så inväntar de nog beslut i riksdagen, eller kanske först när man tillämpar de nya reglerna.

När man frågar kommissionens talesman så får man inget besked annat än ”snart”, men det har EU sagt flera år nu, och när man frågar miljödepartementets jurist så förmodar han att EU-kommissionen kanske först hör av sig när de nya reglerna tillämpas. Dvs Sverige kommer inte att få reda på om licensjakt tillåts förrän det beslutas. Själv så tycker jag inte det är så påverkan skall ske. Det är också förbluffande att det tydligen inte pågått något man kan kalla förhandlingar eller dialog det sista året.

  1. #1 av KE på 29 november, 2013 - 17:36

    Ja, jag delar helt och fast din inställning som du framför på slutet.

  2. #2 av Fredrik på 30 november, 2013 - 22:28

    Kul att du är tillbaka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s