Dokument av relevans för svensk vargpolitik

http://www.centerpartiet.se/person/lenaek/Dates/2014/1/Kjollers-halvsanningar-och-felaktigheter-om-rovdjurspolitiken/#.UtlJOmK1csQ.facebook

Tyvärr är livstiden för URL kort. Datateknikers ambitioner omfattar inte långsiktig hållbarhet.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/En-hallbar-rovdjurspolitik_H003191/

Regeringens rovdjurspolitiska proposition 12/13: 191

Regeringens presenation av propositionen 130912

Den  senaste vargutredningen  är SOU 2013:60 . Utredningen säger inget om hur många vargar det behövs.  Intressant remissvar från Naturvårdsverket.

”Åtgärder för samexistens mellan människa och varg” till regeringen, SOU 2013:60.

Liberg med flera om GYBS juni 2013 http://skandulv.nina.no/Portals/skandulvny/Publikasjoner/2013-06-18%20Brev%20till%20Naturv%C3%A5rdsverket%20ang%20vargens%20GYBS.pdf

Brukardokumentet maj 2013″

Här finns en länk om vargjakt aktuell 1303 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Beslut/Varg/Selektiv-och-riktad-jakt-pa-varg–folj-arendet/

Och här är länken våren 2013 till LCIE rovdjursriktlinjerna

Remissvar på rovdjursutredningen   (regeringens lista över inkomna remissvar, de har ej sammantällts april 2013)

Litteratursammanställning Skandulv 1998- 2010

Selektiv jakt Liberg och Sand i dec 2012

Redovisning av ett uppdrag att bestämma sårbarhetsanalys för varg

Redovisning av uppdrag genetisk sårbarhetsanalys

Naturvårdsverkets förvaltningsplan för varg 2012-2017

SLUs vargforskning har en hemsida i SLU-webben som kan vara en ingång för den som är intresserad av forskningens resultat

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/vargkommitten/Sv/Pages/default.aspx  vargkommittens hemsida    http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/34/44/3c8d4110.pdf   En nationell kommitté för hållbar rovdjurspolitik för varg

http://www.regeringen.se/sb/d/15774/a/189971  Mål för rovdjuren SOU 2012:22

http://www.sou.gov.se/rovdjursutredningen/  Den avlutade rovdjursutredningens hemsida

http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/69/99/6efd870c.pdf    ”Rovdjurens bevarandestatus” SOU 2011:37

http://www.regeringen.se/sb/d/10364  Regeringens aktuella hemsida om rovdjur, det är anmärkningsvärt att regeringen tycks tagit bort länkarna till korrespondensen med EU utom själva ”cover-letter” utan bilagor.

http://naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/djur-och-natur/rovdjur/vargjakten-2011/?gclid=CNSTgfndgLMCFYp8cAodR1wA0Q Naturskyddföreningen med EU korrespondens

http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/93609  Regeringen om Rovdjursutredningen SOU 2007:89
http://www.lcie.org/Docs/LCIE%20IUCN/LCIE_PSS_swedish_wolf_hunt_ver2.pdf   Position statement from the Large Carnivore Initiative for Europe on the 2010 and 2011 Swedish wolf hunts

http://www.lcie.org/Docs/LCIE%20IUCN/LCIE_Guidelines_FINALwithNotes.pdf  the Large Carnivore Initiative for Europe, riktlinjer för EU regelverket för bl a varg.

http://www.popgen.su.se/pdf/Genetisk%20forstarkn%20av%20skand%20varg%20Rapport%20till%20NV%204%20feb%2009.pdf  Rapport av Ryman Laikre Åkesson Liberg Forsberg mfl till Naturvårdsverket 2009 om genetisk förstärkning. Rapporten är av historiskt intresse.

http://www.popgen.su.se/exjobb/Michaela_varg.pdf  Examensarbete med översikt av skandinavisk och europeisk vargs genetiska variation

http://www.sieps.se/sites/default/files/2011_8epa_2.pdf  svensk mijöjuridiskt perspektiv på EU-processen

http://www.wwf.se/source.php/1117000/wwf-1076715-1.pdf  synpunkter på varg i små populationer

http://www1.nina.no/RovviltPub/pdf/Artbeskrivning_varg.pdf  Grundläggande bakgrund om den svenska vargen i relation till dess förvaltning från 2007

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s