Varg mycket diskuterat

Varg diskuteras mycket

Vargfrågan görs större som fråga än dess praktiska betydelse borde motivera.

Jag belyser intesset för varg huvudsakligen genom antalet träffar av sökmotorer i början av januari 2013 (för att få hela år och jämförbarhet). Jag har kompletterat med några siffor från början av 2014 för att se utvecklingen över tiden, men där ej annat anges är statistiken något år äldre.

Varg och klimat
I en jämförelse mellan publikationer med anknytning till varg respektive klimat medverkade Naturskyddsföreningen i fler vargrelaterade artiklar än klimatrelaterade artiklar. Totalt var vargrelaterade artiklar mindre vanliga än klimatrelaterade artiklar, men intrycket var ändå att varg var förvånandsvärt vanligt jämfört med klimat.   http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.554721        Newsmill        I listan över mest diskuterade ämnen på Newsmill kom ”vargen” på 13e plats i mitten av 2012, det mest diskuterade ämnet har knappt dubbelt så många artiklar. Vargen var den mest diskuterade miljörelaterade frågan. Senaste halvåret 2012 har dock varg halkat ned lite och få nya artiklar kommer. Klimatfrågan har gått om slutet av 2012. I slutet av 2012 fanns 68 artiklar om varg. Eftersom Newsmill förlorat sin betydelse, så görs inte ytterligare räkningar.

Varg och kärnkraft
Sommaren 2011 skrev jag följande betraktelse:  Jag sökte ”varg” och ”kärnkraft” på UNT, DN, SvD, Newsmill och Googles och fick ungefär lika många träffar. Kärnkraft dödar många gånger fler människor än varg (fast ändå ganska få). Få får se en vild varg under sin livstid, medan många har sett ett kärnkraftverk. Vargens närvaro kan drastiskt påverkas inom tio år med tekniskt enkla beslut och metoder, medan för kärnkraft-besluten har stora, svårpåverkade och svårförutsebara konsekvenser sekel framåt. Kärnkraften bidrar väsentligt varje dag till att vi alla får ljus, TV, varm mat, och mycket annat, och är ett påtagligt ingrepp i den privata budgeten. För både varg och kärnkraft finns ganska färska riksdagsbeslut. För både varg och kärnkraft verkar debattens huvudmål vara att slita upp riksdagens beslut, med vargen har det lyckats med riksdagsbeslut före december 2013. Varför verkar media tycka att varg och kärnkraft är likställda ödesfrågor?

DN, SvD, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, ”träffar” på nyckelord i organisationernas sökfunktioner

Jag kan inte söka på varg eller de andra sökorden, eftersom de ofta förekommer i andra sammanhang i dagstidningarna. Jag sökte därför på vargstam i början av 2013 och jämförde med andra -stam versioner och fick då följande antal träffar:
sökord        DN   SvD Naturvårdsverk Naturskyddsföreningen
vargstam     192   58      214                     25
björnstam     7      7         45                      1
lostam          0        0        18                      0
älgstam        7       15       55                       1
viltstam        18      3         76                      1
fårstam          0      0        41                       0
rennäring     19     19      281                       8

Hur är utvecklingen över tiden? För DN ”vargstam” är förekomsten av träffar över åren 2013: 20; 2012:  32;   2011: 47,  2010: 30 och för det högsta året dessförinnan (2005) 20.. För SvD var de för 2013: 10 ; 2012: 6; 2011:13; 2010:16   Naturskyddsföreningen.  Intresset för vargfrågan verkar ha passerat sitt zenit 2012. Naturvårdsverket och SNF har ändrat sina sökkriterier så att antalet träffar påverkas ganska mycket över tiden och tidsjämförelser är därför ej möjliga. Söken skall vara informativa för hur stor uppmärksamhet olika företeelser har inom olika organisationer. 

Kvoter
Kvoten varg/(varg + björn + lo) 0.96, 0.89, 0.77  , 0.96 för DN SvD, NV och Naturskyddsföreningen resp

Kvot rennäring/(Varg + rennäring) =0..90, 0.78   Kvoterna är från mitten av 2012

Kvot vargstam/(vargstam + björnstam + lostam + älgstam + viltstam ) = 

0,86 0,70 0,52 0,89

    för DN, SvD, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen respektive

Jägartidningar: Jag sökte i webben till jägartidningen Jakt&Jägare (som är den enda där jag kunde göra en informativ sökning för djur, jag behövde inte använda suffixet -stam) med följande resultat någon gång 2012:  Varg   4280; Älg      2417, dvs 1.77 gånger fler artiklar om varg jämfört med älg. Men nu är denna jägartidning förmodligen den mest vargfokuserade. Jag gjorde en ny sökning i början av 2014 och fann då varg 5703;  älg 2909  kvot för 2013 =(5703-4280)/(2909-2417)= 2.89 dvs intresset för varg i relation till älg har ökat sista året.

Intrycket är att varg diskuteras mer än vad diskussionen kan förväntas påverka och den reella betydelsen i förhållande till andra företeelser i den svenska naturen. Kanske ett sätt att avlänka debatten från andra frågor? Kanske en demonstration av att relativ politisk enighet inte är ett sätt att avlägsna en fråga från debatten? Mitt intryck är att licensjakten och den därpå följande uppmärksamheten från EU har intensifierat en redan före 2010 intensiv och polariserad debatt, men att den falnat lite sista kvartalet 2011. Jag noterar att vargfixeringen verkar störst i den ideella naturvården och minst i den statliga naturvården. Vargens motpol fåren är av lågt intresse för media.

Om skillnader i några tidningars rapportering om varg i ett examensarbete

En chefsredaktör spekulerar omkring webbesöksantal mot bakgrund av en frekvent besökt vargartikel.

Jag är naturligtvis själv ett dåligt exempel, eftersom jag gillar att diskutera varg.

 

 

  1. Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: